Normativa del refugi

LA NORMATIVA DEL REFUGI VALL DE SIARB

Per tal que l’estada dels i les usuàries del Refugi Vall de Siarb sigui el més agradable possible s’han de seguir unes determinades normes de convivència.  

 • En arribar en un refugi guardat tots els usuaris hauran d’identificar-se, mostrant al responsable del refugi la documentació pertinent i completar el registre de viatgers.
 • Per al bon funcionament del refugi cal que tots els i les usuàries tinguin la màxima cura en el bon ús, conservació i aprofitament de les instal·lacions i material.
 • Amb la finalitat de respectar el descans i l’estada dels altres, cal que tots els usuaris i usuàries:
  • Guardin silenci durant el període comprès entre les 23:00 i les 7:00 hores (les entrades i sortides del refugi dintre aquest horari es faran amb el màxim de compte i respecte vers la resta de persones usuàries).
  • Es respectin les hores de l’esmorzar (entre les 7:30 i les 9) i del sopar (entre les 20:30 i les 21:30).
  • Es deixin els estris emprats totalment nets i recollits.
  • Es dipositin les escombraries en els respectius cubells de reciclatge ubicats a la cuina del refugi.
 • Juntament amb això, al Refugi queda expressament prohibit:
  • Accedir als dormitoris amb botes i material de muntanya o d’esquí els quals hauran de ser dipositats en els llocs previstos a tal efecte.
  • Menjar a les habitacions
  • Fumar
  • Fer funcionar tota mena d’aparells sonors que puguin molestar a la resta de persones usuàries.
  • L’entrada de tota mena d’animals, tant de les persones usuàries com de les responsables del refugi.
 • Qualsevol reclamació per part dels usuaris del Refugi Vall de Siarb haurà de ser adreçada a aquest, per escrit o a l’adreça de correu electrònic info@refugivalldesiarb,com en un termini de 15 dies des de la data en què s’hagi produït el fet origen de la reclamació.

 

RESPECTE L’AMBIENT DEL POBLE 

 • Al poble de Llagunes hi habiten uns 15 habitants, està inserit al bell mig de la Vall de Siarb i té la seva pròpia idiosincràsia.
 • S’hi respira calma, tranquil·litat i pau; els usuaris del Refugi Vall de Siarb han de respectar aquest ambient i no trencar-lo.
 • Cal també respectar les indicacions d’aparcament i accessos en cotxe, el poble té habilitats diverses zones d’aparcament a l’entorn del poble.